OVER/ ABOUT ARTICULATE 2019

DATA / DATES

ARTICULATE is een onderzoeksfestival dat loopt van 21 oktober tot en met 25 oktober 2019.

ARTICULATE is a research festival that runs from October 21 to October 25, 2019.

LOCATIE / LOCATION

De meeste activiteiten van ARTICULATE gaan door op kunstcampus deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen en in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen.

The activities of ARTICULATE take place at the Royal Academy of Fine Arts, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerp and the Royal Conservatoire, Desguinlei 25, 2018 Antwerp. Check the sessions for the exact location.

VORMGEVING / GRAPHIC DESIGN

De vormgeving van ARTICULATE is in handen van Ines Cox, docent van het departement grafische vormgeving van de Koninklijke Academie.

Ine Cox, lecturer at the Graphic Design department of the Royal Academy, is in charge of the ARTICULATE lay-out.

PARTNERS

HERMESensemble & EUROPALIA

CONTACT

Neem contact op met de organisatie via art&research@ap.be en blijf op de hoogte van onze events via Facebook.

Contact the organisation via art&research@ap.be and stay informed of our events via Facebook.

POP-UP library

Tijdens ARTICULATE ben je welkom om onze boekenkasten uit te pluizen. Neem een koffie, kies een boek uit en ga ervoor zitten. In onze pop-up library vind je publicaties van zowel de Koninklijke Academie als het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.

During ARTICULATE you are welcome to explore our bookshelves. Take a coffee, choose a book, sit down and relax. In our pop-up library you will find publications from both the Royal Academy and the Royal Conservatoire Antwerp.

TICKETS

ARTICULATE is een gratis onderzoeksfestival. Voor sommige sessies moet je registreren.

ARTICULATE is a free research festival. For some sessions you have to register.

PERS / PRESS 

Voor meer info of high res beelden, neem contact op met art&research@ap.be.

For more info or high res images, contact art&research@ap.be.

ORGANISATIE / ORGANISATION

ARTICULATE wordt georganiseerd door de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool). Met deze drie research days geven de Academie en het Conservatorium onderzoekers de kans hun projecten te tonen aan collega’s, studenten en het grote publiek.
Ze inspireren en worden geïnspireerd en geven een unieke inkijk in hun denkwereld en creatieprocessen.
Omdat onderzoek in de kunsten een steeds grotere rol speelt in en buiten het hoger kunstonderwijs, is ARTICULATE ook een uitnodiging om de rijkdom en diversiteit ervan te ontdekken.

ARTICULATE is organised by the Royal Academy of Fine Arts Antwerp and the Royal Conservatoire Antwerp (AP Hogeschool). With these three research days, the Academy and the Conservatoire give researchers the opportunity to show their projects to colleagues, students and the general public. They inspire and are inspired and give a unique insight into their thinking and creative processes. As research in the arts plays an increasing role in and outside higher art education, ARTICULATE is also an invitation to discover its richness and diversity.