Klavecimbel: Korneel Bernolet & Liselotte Sels

Witte zaal

Arpeggio in barokke klavierliteratuur: case study d’Anglebert  [Korneel Bernolet]

‘Arpeggio’ is vandaag een algemeen aanvaarde en toegepaste techniek op klavecimbel. Het is echter de vraag in hoeverre dat historisch te duiden valt. Tot op heden bestaat er geen volledige vergelijkende studie van het bronnenmateriaal over het al dan niet samen- of gebroken spelen van meerdere noten, hoewel de uitvoeringspraktijk van barokmuziek rijk gestoffeerd is. Een grondig onderzoek is dus meer dan nodig. In een partituur werd arpeggio slechts zelden genoteerd, behalve in gevallen waar een componist er expliciet om vroeg. In vele gevallen was een notatie ook niet relevant, bv. wanneer de speler in de leer was bij een meester. Uitvoerders vandaag worden dus geconfronteerd met de vraag in hoeverre arpeggio toepasbaar is, ook waar het niet expliciet
voorgeschreven staat. In dit lecture-recital wordt muziek van d’Anglebert (delen uit de eerste suite in G) getoetst aan inzichten van o.m. Saint-Lambert.

Een nieuw geluid in de Iraanse muziek  [Liselotte Sels]

Het klavecimbel is weinig bekend in Iran; de instrumenten zijn op één hand te tellen en uitvoeringen van Europese oude muziek zijn hoogst zeldzaam. In een lecture-recital presenteert Liselotte Sels nieuw werk voor klavecimbel solo en klavecimbel en sopraan, speciaal voor dit project geschreven door Iraanse componisten. Het recital kadert in het onderzoeksproject “EMRUZ | VANDAAG – Nieuwe muziek uit Iran en de Iraanse diaspora”, dat de ontwikkelingen in de Iraanse nieuwe muziek in kaart wil brengen, en de muzikale connectie en interactie tussen Iran en België probeert te versterken. Deze compositieopdrachten kunnen een opening zijn naar nieuwe wegen voor Iraanse componisten, en alternatieve perspectieven bieden op interculturele samenwerking. Het klavecimbel treedt buiten de begane paden van de westerse oude- en nieuwemuziekscene.

PRAKTISCH
20:00 Liselotte Sels
21:00 Korneel Bernolet
GRATIS

Concert Muziek